Nieuwspagina

Beste buurtgenoten,

11-01-2024:
Het jaar 2023 is voorbijgevlogen, maar als bestuur kunnen we terugkijken op een mooi jaar. We hebben een aantal geslaagde, plezierige activiteiten kunnen organiseren en de opkomst was ook leuk. Zo maar een greep aan wat we hebben georganiseerd: BBQ, schietwedstrijd, paas chocolade eieren, sinterklaas die zijn 2 pieten bij de kleintjes langs heeft gestuurd, een leuke deelname aan de pubquiz in de muzenval (helaas niet in de prijzen gevallen maar de dames tafel ontving op het einde van de avond toch nog lekker de schaal met bitterballen). Ook de 65plussers konden weer rekenen op een bezoek van onze kerstman met zijn kerstvrouw en bracht hen een leuke kerst attentie.
Ook voor dit jaar zijn er al weer diverse activiteiten bedacht en deze staan dan ook op de “agenda” pagina. Wij hopen jullie daar weer aan te treffen en samen met elkaar maken we er weer een mooi jaar van!

 

14-01-2023:
Het nieuwe jaar staat al weer in de startblokken en we kunnen terugkijken op een geslaagd 2022 waarin enkele leuke activiteiten zijn georganiseerd en waarbij er een fijne opkomst was van onze buurtgenoten. In dit jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van onze Hennie die elders in de gemeente Eersel is gaan wonen. Hennie heeft zich jarenlang ingezet voor de buurt en met name voor de jaarlijkse vlooienmarkt en garage-sale was zij een drijvende kracht. Hennie is dan ook tijdens de BBQ in juni 2022 in het zonnetje gezet en hebben wij haar bedankt voor haar jarenlange inzet. Hennie, nogmaals bedankt!
Dit jaar hebben we de contributie ook moeten verhogen van 11,- naar 15,- voor de volwassenen én voor de 65plussers is dit verhoogd van 5,- naar 10,-. Dit is noodzakelijk om onze inkomsten enigszins op peil te houden na het wegvallen van de vlooienmarkt. De verhoging is ook kenbaar gemaakt middels de briefjes in december 2022.
Wij, als bestuur en commissies, hebben er weer zin in om ook dit jaar weer leuke activiteiten te gaan organiseren. Eén en ander zal uiteraard op onze website komen te staan, maar houd vooral de briefjes in jullie brievenbussen in de gaten! Tot dan. 

 

11-08-2022:
Op zondag 4 september aanstaande (de laatste zondag van de schoolvakantie) organiseren buurtverenigingen De Dijkgraovers en Zuidereind hun jaarlijkse tuin-/garage sale. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dus hebben jullie nog spulletjes over? Zet het aan de deur die dag en wie weet, wordt het ook verkocht. Draag zelf ook zorg voor een eventuele leuke versiering zodat iedereen kan zien dat je deelneemt.
Let op: het leggen van kleedjes op het veld is niet toegestaan (op last van de gemeente).
De tuin-/garagesale is op 4 september van 10.00 t/m 15.00 uur. Alle straten doen mee als ook de Bogerd, Boekweit en alle andere straten rondom het Zuiderpark.
Let wel: de straten worden niet afgesloten voor het verkeer, dus graag zorgdragen voor jullie eigen veiligheid en voor de veiligheid van de overige weggebruikers. 

28-06-2022:
Sinds medio dit jaar zijn het bestuur en alle commissies samengegaan in een gezamenlijk bestuur/commissies om zo tezamen activiteiten te organiseren maar veel belangrijker nog: er is meer draagvlak en meerdere personen kunnen beslissingen nemen. Vanwege het wegvallen van de vlooienmarkt en daarmee één van de belangrijkste inkomstenbron, is besloten om vanaf 2023 de contributie te verhogen naar: EUR 15,- voor de volwassen, EUR 10,- voor de 65plussers en kinderen tot 18 jaar blijven gratis lid zodra één van de ouders ook lid is van de buurtverenging. Om iedereen tijdig te informeren, zullen er op het eind van het jaar  de bekende briefjes weer rondgestuurd worden. 

22-02-2022:
Wederom een jaar voorbij en ook nu weer met de COVID-19 perikelen. Met wat aanpassingen hebben we toch een aangenaam jaar voor de buurt kunnen bewerkstelligen en kijken vol vertrouwen vooruit naar dit jaar. Middels een brief in december zijn alle leden op de hoogte gebracht en daarbij is er geen wijziging doorgevoerd in de contributie. Zie hieronder bij 2021. Hopelijk treffen we elkaar bij de activiteiten in 2022! Wij kijken er als bestuur en commissies in ieder geval naar uit.

08-01-2021:
Dijkgraovers, hopelijk kunnen we 2020 snel achter ons laten en we hopen natuurlijk dat we dit jaar weer leuke activiteiten kunnen gaan organiseren. Als staat en valt natuurlijk met de status van het COVID-19 virus. Het zal een jaar worden van vaccineren en te verwachten valt dat het virus dan ook bestreden zal worden. laten we het hopen! Het bestuur zal binnenkort een jaarverslag samenstellen en deze is bij het bestuur op te vragen. Zie hiervoor de eerder verschenen nieuwsbrief. Blijf gezond en tot ziens op één van de activiteiten (zie hiervoor de agenda).
De contributie blijft ook dit jaar ongewijzigd: EUR 11,00 voor volwassenen (18-65jaar) en EUR 5,00 voor onze 65plussers. Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch lid van de buurtverenging zodra één van de ouders ook lid is.

 01-10-2020:
Beste buurtgenoten, in verband met de Corona crisis en de richtlijnen van de overheid en het RIVM, kan het zijn dat geplande activiteiten uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden dit jaar. Wij, het bestuur en de commissies houden zoveel mogelijk rekening met deze maatregelen en hopen op uw begrip. Indien een activiteit toch door kan gaan, zult u hiervan middels een briefje geïnformeerd worden. Wij hopen dat iedereen zich door deze crisis heen slaat en dat we straks weer alle activiteiten zoals vanouds weer kunnen uitvoeren. Blijf gezond en tot later.

06-01-2020:
Het jaar 2019 ligt al weer achter ons en 2020 heeft zich aangekondigd. Iedereen een fantastisch, gezond maar vooral plezierig jaar. Dat we wederom een mooi jaar mogen krijgen met de nodige buurtactiviteiten., waaraan iedereen kan deelnemen en een hoop lol aan kan beleven. De contributie voor het jaar 2020 blijft onveranderd: EUR 11,- voor de volwassenen, EUR 5,- voor onze 65-plussers en de kinderen t/m 17 jaar zijn vrijgesteld van contributie (zolang de ouders lid zijn van de buurtvereniging).

25-12-2019:
De vernieuwde website is al weer een tijdje up-and-running en voldoet aan alle wensen en gebruiksgemak wat aan een website verlangd mag worden. We zijn er dan ook enorm tevreden over.

Note: Mocht u iets aantreffen wat niet juist is, stuur dan een mailtje naar info@dijkgraovers.nl en dan zullen wij daar z.s.m. op reageren.