De buurtpreventie

Voor wat de preventie binnen ons buurt betreft, vragen wij je om vooral ook zelf alert te blijven. Indien je dingen ziet of hoort, die niet zo behoren te zijn, neem dan a.u.b. contact op met de buurtcoördinator. Dit geldt ook voor ergernissen, storende factoren, verdachte personen of wat dan ook. Neem altijd contact op met de coördinator en neem vooral NIET het heft in eigen handen.

In sommige gevallen kun je gebruik maken van de MELD & HERSTELLIJN:
De meld- en herstellijn is er voor het melden van ongemakken en ergernissen in de directe woonomgeving.
Heb je last van bijvoorbeeld zwerfvuil, onverzorgd openbaar groen, losliggende tegels of kapotte lantaarnpalen, dan kun je via de link op de site www.eersel.nl een klachtenlijst invullen en verzenden. Het gemelde probleem wordt binnen tien werkdagen opgelost. Mocht de behandeling langer op zich laten wachten, dan krijg je daarover binnen tien werkdagen bericht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de klus te groot is voor de eigen buitendienst van de Gemeente Eersel. Of wanneer het gaat om zaken die binnen afzienbare tijd worden opgelost via gepland groot onderhoud.

Het telefoonnummer van de meld- en herstellijn is 0497-531300.
Om met de buurtcoördinatoren in contact te komen kun je mailen naar info@dijkgraovers.nl