De ledenadministratie

Woon je in onze buurt en wil je graag lid worden van onze buurtvereniging om ze deel te kunnen nemen aan de diverse activiteiten, schrijf je dan nu in !

In een bestuursvergadering van medio juni 2022 is gezamenlijk besloten om de contributie te wijzigen.
Dit is besloten vanwege het wegvallen van de inkomsten uit de vlooienmarkt. Hierdoor wordt ingeteerd op de kasgelden van onze buurt.

De contributie is als volgt (vanaf het jaar 2023):

   –  € 15,- per persoon voor Volwassenen van 18 tot 65 jaar
   –  € 10,- per volwassene vanaf 65 jaar
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, als één of beide ouders ook lid zijn)

 De leeftijd op 1 januari van het jaar is bepalend voor de contributie.

De contributie kan worden overgemaakt op het IBAN bankrekeningnummer
NL52RABO 0113554206 t.n.v. Buurtvereniging ‘de Dijkgraovers’ onder vermelding van lidmaatschap, uw naam en straatnaam.

Indien er wijzigingen zijn ( verhuizing, verandering in gezinssamenstelling etc.) verzoeken wij jullie om dit door te geven aan onze ledenadministratie. Alleen op deze manier, kunnen we de juiste mensen voor de juiste activiteiten bereiken.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Mark Habraken, Heilige Geeststraat 18.
Voor meer informatie mail naar info@dijkgraovers.nl