Agenda

 • Jaar-agenda 2019

Onderstaande activiteiten zijn reeds bekend:

Datum   /   Commissiegroep   /   Activiteit

 • 18 Febr. 2019  /  BESTUUR
  Leden Jaarvergadering (Zaal Café de Mert) 20.00 uur.
 • 12 April 2019 / AKSPO
  Pubquiz in de Muzenval (info volgt nog).
 • 22 Juni 2019 / AKSPO
  BBQ en schieten op het gildeterrein (met eigen bijdrage per persoon).
 • 30 Juni 2019 / KINDERGROEP
  Met alle kinderen naar Toverland.
 • 18 Aug. 2019  /  Garage-/Tuinsale in onze buurt
 • 25 Aug. 2019 / AKSPO
  Van 12.00 t/m 15.00 uur “Einde vakantie Brunch” in het speeltuintje, voor iedereen.
 • … Nov. 2019 / AKSPO
  Workshop “Worstenbroodjes & Kerststol” (met eigen bijdrage). Deze activiteit zal wegens omstandigheden
  helaas niet doorgaan.
 • 30 Nov. 2019 / KINDERGROEP
  Sinterklaas bij de allerkleinsten.
 • … Dec. 2019 / BESTUUR
  Kerstattenties voor de 65 plussers
 • 04 Jan. 2020 / BESTUUR + AKSPO
  Nieuwjaarsborrel en samenkomst voor iedereen in de speeltuin.

Alle activiteiten zijn nog onder voorbehoud van beschikbaarheid locaties.
Definitieve data zullen later nog worden gecommuniceerd, zodra ze zijn vastgelegd.

Houd ook de briefjes in jullie brievenbus in de gaten!

Tot ziens bij de activiteiten!
Akspo, kindergroep en bestuur bv De Dijkgraovers