Het bestuur

In juni 2022 is er een gezamenlijke vergadering geweest tussen het bestuur en alle commissieleden en daarbij is besloten om alle personen samen te voegen in een bestuur/commissies zodat er meer draagvlak is en dat er gezamenlijke beslissingen kunnen worden genomen. Hierdoor bestaat het huidige bestuur van de buurtvereniging voortaan uit:

  • Voorzitter : Mark Habraken
  • Penningmeester : Mark Habraken
  • Secretaris : Henk de Hollander
  • Bestuurs-/commissieleden: Marian Bierens, Meike Lavrijssen, Benthe Tolbert, Marianne van Gerwen, Ludi Habraken, Henk Vaessen.

Heb je zin/tijd/energie om je eigen in te zetten voor onze buurtvereniging en wil je het bestuur/commissies komen versterken, meld je dan aan via het secretariaat of stuur een mailtje naar info@dijkgraovers.nl

Alle hulp is van harte welkom.