De kindergroep

Sinds medio 2022 zijn alle commissies opgegaan in een gezamenlijk orgaan, te weten:  Bestuur/commissies. Zie voor verdere uitleg het “Nieuws”-item en ook staat e.e.a. weergegeven onder de knop “Commissies/Bestuur”.

Voor alle kinderen uit de buurt worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Paasactiviteit
  • Sinterklaas
  • Met oudere jeugd naar een attractiepark of een andere leuke activiteit
  • Voor de jongeren in de buurt ook 1 keer per jaar een leuke activiteit zoals bijvoorbeeld Dippie Doe

Mocht je ook interesse hebben ook zitting te nemen één van de commissies, neem dan contact op met Meike Lavrijssen, Heilige Geeststraat 24.
Het vergt niet veel van je tijd op jaarbasis, maar je doet er de kinderen uit de buurt er een groot plezier mee en vele handen maken licht werk!